Barkborresök med hund

Ta hjälp av ett barkborresökekipage för att hitta angrepp från granbarkborren i tid

Som skogsägare gäller det att ha god koll på granbarkborrarnas framfart för att minska sina ekonomiska förluster. I “Sök-och-plock”-metoden ställs höga krav på dig som skogsägaren att hitta alla angrepp. Det kan vara svårt och framförallt tidskrävande.

Genom att anlita ett sökekipage för att hitta angrepp ger det helt andra förutsättningar. En utbildad hund använder sitt luktsinne för att lokalisera angrepp, vilket gör att den inte behöver ha några visuella tecken på ett pågående angrepp. Hunden kan därför hitta angrepp som endast är en timme gamla, även angrepp som sitter högt upp i granen (som kan vara omöjligt för oss att se).

I juli 2022 gjorde vi vårt första kvalitetssäkringsprov hos SnifferDogs Sweden (nivå 2) som barkborresökekipage.

I juni 2023 utökade vi vår nivå och innehar nu högsta nivån (nivå 3).

Varje år gör vi en ny funktionskontroll för att säkerhetsställa att vi håller hög kvalitet i vårt jobb.

Jag tar emot förfrågningar i hela Sverige med utgångspunkt från Skephult (Marks kommun). Beroende på terräng söker vi av ca 5-10ha / timme.

Läs mer om hur vi jobbar här

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information eller din bokningsförfrågan!

Barkborresök med hund