Granbarkborresök med hund

Ta hjälp av en barkborrehund för att hitta angrepp från granbarkborren i tid

Granbarkborren är en 4-5mm skalbagge som orsakar omfattande skador på granskog. Granskogen är särskilt utsatt efter torka eller storm då det finns gott om vind- och stormfällen som blir till ett enkelt byte för granbarkborren. Gör man ingenting åt granbarkborrarna finns det stor risk att de blir allt fler och även angriper stående, och friska träd.


Som skogsägare gäller det att ha god koll på granbarkborrarnas framfart för att minska sina ekonomiska förluster. Har man angrepp gäller det att ta ut de angripna träden i tid, innan granbarkborrarna förökar sig, flyger vidare och angriper nya träd. Att kolla av sin skog är ofta tidskrävande och det är svårt att hitta tidiga angrepp. En lämplig åtgärd kan därför vara att ta in ett barkborresökekipage för att söka av skogen och hitta angrepp - även de som bara är en timme gamla.

granbarkborrehund.webp
 

Vad är en Barkborrehund?

En “barkborrehund” är en hund som är tränad att söka och lokalisera angrepp från den åttatandade granbarkborren. Barkborrehunden är tränad att känna igen granbarkborrens egna doftsignaler för att identifiera angripna granar.

Vad är nyttan att söka med en barkborrehund?

I “Sök-och-plock”-metoden ställs höga krav på skogsägaren att hitta alla angrepp. Det kan vara svårt och framförallt är det ett tidskrävande arbete. Vi människor behöver förlita oss på att angreppen är synliga för oss och det är lätt att missa angripna granar - vilket kan få stora konsekvenser. 


Genom att använda sig av en barkborrehund för att hitta angrepp från granbarkborren ger det oss helt andra förutsättningar. Barkborrehunden använder sitt luktsinne för att lokalisera angrepp, vilket gör att den inte behöver ha några visuella tecken på ett pågående angrepp. En barkborrehund kan därför hitta angrepp som endast är en timme gammalt, och även angrepp som sitter högt upp i granen (som kan vara omöjligt för oss att se).

Hur går ett granbarkborresök med hund till?

Själva söket går till på så vis att ekipaget söker av riskområden i skogsfastigheten. Hunden jobbar vanligtvis lös med GPS på sig. Angripna granar markeras ut på GPS och om så önskar märks även granarna ut med snitselband. Efter arbetspasset får skogsägaren ta del av det som hittats via en karta på Google MyMaps (med koordinater för vart angreppen är) tillsammans med annan/övrig information som kan vara aktuell för skogsfastigheten.

Anlita ett barkborresökekipage

Strax efter att vårsvärmningen kommit igång är det lämpligt att söka av sin skog för att hinna ta ut angripna granar i tid. Om du som skogsägare vill anlita ett barkboresökekipage är det otroligt viktigt att se över vilken utbildning ekipaget har. Ett seriöst barkborresökekipage avlägger ett kvalitessäkringsprov varje år (söker efter verkliga angrepp i produktionsskog) för att säkerhetsställa hög (och aktuell) kvalitet i arbetet.

I juli 2022 gjorde jag och Hybris vårt kvalitetssäkringsprov (nivå 2) hos SnifferDogs Sweden

Jag tar emot förfrågningar i hela Sverige med utgångspunkt från Skephult (Marks kommun). Varmt välkommen att kontakta mig för mer information!