top of page

Barkborrehund

Vad är en Barkborrehund?

En “barkborrehund” är en hund som är tränad att söka och lokalisera angrepp från den åttatandade granbarkborren. Barkborrehunden är tränad att känna igen granbarkborrens egna doftsignaler för att identifiera angripna granar. Eftersom barkborrehunden inte tittar efter några visuella tecken på angrepp kan de därför hitta angrepp som endast är en timme gamla, även angrepp som sitter högt upp i granen (som kan vara omöjligt för oss att se).

Hur går ett granbarkborresök med hund till?

Vi söker av av din skogsfastighet efter angrepp. Angripna granar markeras ut på GPS och om så önskar märks även granarna ut med snitselband/sprayfärg. Efter vårt arbetspass får du som skogsägare ta del av det som hittats via en karta på Google MyMaps (med koordinater för angreppen) tillsammans med annan/övrig information som kan vara aktuell för just din skogsfastighet.

Anlita ett barkborresökekipage

Om du som skogsägare vill anlita ett barkborresökekipage är det otroligt viktigt att se över vilken utbildning ekipaget har. Jag och min hund avlägger ett kvalitetssäkringsprov varje år (söker efter verkliga angrepp i produktionsskog) för att säkerhetsställa att vi håller hög nivå och kvalitet i vårt arbete.

Välkommen att kontakta mig för mer information om hur vi arbetar.

Barkborrehund: Om
Barkborresök
Spela video
Barkborrehund: Videoklipp
bottom of page