top of page

Granbarkborresök med hund

Ta hjälp av en barkborrehund för att hitta angrepp från granbarkborren i tid

Granbarkborren är en 4-5mm skalbagge som orsakar omfattande skador på granskog. Granskogen är särskilt utsatt efter torka eller storm då det finns gott om vind- och stormfällen som blir till ett enkelt byte att bli angripen av granbarkborren. Gör man ingenting åt angreppen från granbarkborrarna finns det stor risk att de blir allt fler och även angriper stående friska träd. Det kan skapa stora ekonomiska förluster.


Som skogsägare gäller det att ha god koll på granbarkborrarnas framfart för att minska sina ekonomiska förluster. Har man problem med granbarkborrar gäller det att ta ut de angripna träden i tid, innan granbarkborrarna förökar sig, flyger vidare och angriper nya träd.


Att kolla av sin skog är ofta tidskrävande, för det mänskliga ögat är det mer eller mindre omöjligt att upptäcka tidiga angrepp. Det är även anledningen till att just vi jobbar med detta! Genom att använda sig av hundens fantastiska nos går det att hitta angrepp som endast är en timme gamla. Det är dessutom tidseffektivt och går många gånger snabbare med hunden som hjälp.

Vill du boka eller få mer information? Välkommen att kontakta mig!


För dig som bor i Mark, Borås eller Göteborg med omnejd finns det även möjlighet (i mån av tid) att boka ett mindre demosök för din fastighet för att se hur det går till.

granbarkborrehund.webp
Granbarkborresök med hund: Om

Vad är en Barkborrehund?

En “barkborrehund” är en hund som är tränad att söka och lokalisera angrepp från den åttatandade granbarkborren. Barkborrehunden är tränad att känna igen granbarkborrens egna doftsignaler för att identifiera angripna granar.

Vad är nyttan att söka med en barkborrehund?

I “Sök-och-plock”-metoden ställs höga krav på dig som skogsägaren att hitta alla angrepp. Det kan vara svårt och framförallt är det ett tidskrävande arbete. Vi människor behöver förlita oss på att angreppen är synliga för oss och det är lätt att missa tidigt angripna granar - vilket kan få stora konsekvenser. 


Genom att använda sig av en barkborrehund för att hitta angrepp ger det oss helt andra förutsättningar. Barkborrehunden använder sitt luktsinne för att lokalisera angrepp, vilket gör att den inte behöver ha några visuella tecken på ett pågående angrepp. En barkborrehund kan därför hitta angrepp som endast är en timme gamla, även angrepp som sitter högt upp i granen (som kan vara omöjligt för oss att se).

Hur går ett granbarkborresök med hund till?

Vi söker av riskområden i din skogsfastighet. Hunden jobbar vanligtvis lös med GPS på sig. Angripna granar markeras ut på GPS och om så önskar märks även granarna ut med snitselband/sprayfärg. Efter vårt arbetspass får du som skogsägare ta del av det som hittats via en karta på Google MyMaps (med koordinater för angreppen) tillsammans med annan/övrig information som kan vara aktuell för just din skogsfastighet.

Anlita ett barkborresökekipage

Strax efter att vårsvärmningen kommit igång är det lämpligt att söka av sin skog för att hinna ta ut angripna granar i tid. Om du som skogsägare vill anlita ett barkborresökekipage är det otroligt viktigt att se över vilken utbildning ekipaget har. Ett seriöst barkborresökekipage avlägger ett kvalitetssäkringsprov varje år (söker efter verkliga angrepp i produktionsskog) för att säkerhetsställa hög nivå och kvalitet i arbetet.

I juli 2022 gjorde jag och min hund, Hybris, vårt kvalitetssäkringsprov (nivå 2) hos SnifferDogs Sweden. Vi söker av fastigheter upp till 40ha. Beroende på terräng söker vi av ca 5-10ha / timme.

För dig med större fastighet har jag ett samarbete med ett annat certifierat sökekipage som vi jobbar tillsammans med.

Jag tar emot förfrågningar i hela Sverige med utgångspunkt från Skephult (Marks kommun). Varmt välkommen att kontakta mig för mer information eller din bokningsförfrågan!

Granbarkborresök med hund: FAQ
bottom of page