top of page

Köpvillkor

PRISER, BETALNING OCH ÅNGERRÄTT


PRISER:

Det priset som anges för produkten är det pris som gäller, alla priser är inklusive moms. Vid resa tillkommer milersättning om 30:-/mil.


BETALNING:

Hur går det till:

  • Vid bokning av kurs, privatträning eller beteendeutredning gäller alltid förskottsbetalning

  • Vid hembesök för privatträning eller beteendeutredning tillkommer milersättning (a 30:-/mil) räknat från Skephult, Marks kommun till den plats vi kommit överens att ses på

  • För granbarkborresökuppdrag lämnas en offert för godkännande innan påbörjat arbete, som omvandlas till faktura efter utfört arbete. Eventuella justeringar kan komma att göras beroende på tidsåtgång för arbetet

ÅNGERRÄTT OCH AVBOKNING

I enlighet med svensk lagstiftning kring distansköp kan du ångra ditt köp inom 2 veckor från det att du köpt kurs eller privatträning:

  • Ångerrätten träder i kraft dagen efter att du köpt din produkt. För privatträning/beteendeutredning räknas ett köp när vi kommit överens om en tid att ses. Om ångerrättens sista dag infaller på en lördag eller sön- helgdag så förlängs ångerrätten till nästkommande vardag

  • Om du avbokar din produkt inom 14 dagar har du rätt att få tillbaka dina pengar under förutsättning att det är minst 14 dagar kvar till att du öppnar produkten. Du får tillbaka hela beloppet.

    Om du vill ångra ditt köp gäller följande: Skicka ett mail till info@hundyra.se inom 14 dagar och bifoga dina personuppgifter samt vilken produkt avbokningen avser. Du kan även använda Konsumentverkets blankett för ångerrätt, se här

  • Avbokning efter utgången ångerrätt medges ej


ÖVRIGA VILLKOR

Om du närvarar vid fysisk kurs, föreläsning eller annan träning med din hund gäller strikt hundägaransvar (Lag 2007: 1150) din hund ska vara försäkrad och du bör ha hemförsäkring.

Om du (eller din hund) är förhindrad att delta på kurs eller privatträning på grund av sjukdom/annan varaktig omständighet så kontakta mig via mail: info@hundyra.se och bifoga aktuellt läkarintyg alternativt veterinärintyg.

Köpvillkor: Text
bottom of page