Barkborrehund

Barkborrehund - Vad är det?

En “barkborrehund” är en hund som är tränad att söka och lokalisera angrepp från den åttatandade granbarkborren. Barkborrehunden är tränad att känna igen granbarkborrens egna doftsignaler för att identifiera angripna granar. Eftersom barkborrehunden inte tittar efter några visuella tecken på angrepp kan de därför hitta angrepp som endast är en timme gamla, även angrepp som sitter högt upp i granen (som kan vara omöjligt för oss att se).

Hur går ett barkborresök till?

Vi söker av av din skogsfastighet efter angrepp. Angripna granar markeras ut på GPS och om så önskar märks även granarna ut med snitselband/sprayfärg. Efter vårt arbetspass får du som skogsägare ta del av det som hittats via en karta på Google MyMaps (med koordinater för angreppen) tillsammans med annan/övrig information som kan vara aktuell för just din skogsfastighet.

När bör jag anlita ett barkborresökekipage?

När vårsvärmningen sätter igång är det dags att inventera din skog efter angrepp. Beroende på väder brukar det ta ca 4 veckor efter första angreppet till att föräldradjuren lämnar och attackerar ett nytt träd. Ca 8 veckor efter angreppet är den nya generationen barkborrar flygklara och angriper i sin tur ytterligare träd. För att säkerhetställa att det inte finns några barkborrar kvar i skogen är det lämpligt att söka av skogen mer än en gång per säsong. Om du inte hunnit med att göra en inventering tidigare går det att göra ett sök i slutet av säsongen (sensommar/tidig höst), för att få ut alla angripna träd för att minska fortsatt spridning.

Anlita ett barkborresökekipage

Om du som skogsägare vill anlita ett barkborresökekipage är det otroligt viktigt att se över vilken utbildning ekipaget har. Jag och min hund avlägger ett kvalitetssäkringsprov varje år (söker efter verkliga angrepp i produktionsskog) för att säkerhetsställa att vi håller hög nivå och kvalitet i vårt arbete.

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information eller din bokningsförfrågan!

Barkborresök med hund